โปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก AETOS

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.โปรโมชั่น

AETOS Markets (V) Ltd (“เอโทส”) เสนอโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน (“คุณ” หรือ “ของคุณ”).

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเครดิตการซื้อขายสำหรับการฝากใหม่แต่ละครั้งในบัญชีซื้อขายของคุณในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น เครดิตการซื้อขายที่คุณจะได้รับจะสูงถึง $10,000 ( “โปรโมชั่น").

2.ระยะเวลาโปรโมชั่น

โปรโมชั่นเริ่มในวันที่ 23 ธันวาคม 2023 เวลา 22:00 GMT และสิ้นสุดในวันที่ 23 มีนาคม 2024 เวลา 20:59 GMT (“ระยะเวลาโปรโมชั่น”).

3.การเข้าร่วมโปรโมชั่น

เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นคุณจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • (a)มีสถานะเป็นบุคคล
 • (b)เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศ เวียดนาม, ไทย, มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย
 • (c)ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
 • (d)มีบัญชีเทรดจริงกับ AETOS
 • (e)บัญชีเทรดจะต้องอยู่ภายใต้ AETOS’ เงื่อนไขและข้อตกลง
 • (f)บัญชีเทรดจะต้องไม่ทำผิดเงื่อนไขต่างๆ
 • (g)ทำการฝากเงินไปยังบัญชีเทรด AETOS ของคุณในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น (“การฝากเงิน”)
 • (h)ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของโปรโมชั่นนี้
(โดยรวม, “ข้อกำหนดคุณสมบัติ”)

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติ คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้

4.เครดิตโบนัส

 • 4.1ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น,ลูกค้าที่มีสิทธิ์ในการรับเครดิตโบนัสในการฝากเงินแต่ละครั้งสามารถอ้างอิงได้จากตารางด้านล่าง ยอดรวมทั้งหมดของเครดิตโบนัสที่ลูกค้าแต่ละท่านสามารถรับได้รวมสูงสุดที่ $10,000
 • ยอดฝากรวม

  เครดิตโบนัส

  ยอดเครดิตโบนัสที่ได้รับสุงสุด
  (จำนวนรวมเครดิตโบนัสต่อลูกค้า 1 ท่าน)

  Tier 1 ≤ $ 250 30% ของยอดเงินฝากแต่ละครั้ง $75
  Tier 2 > $250 10% ของยอดเงินฝากแต่ละครั้ง $9,925
  ยอดรวม: $10,000
 • 4.2หมายเหตุ หลังจากที่ได้รับเครดิตโบนัส การถอนเงินออกจากบัญชีเทรดจะนำไปสู่การหักลบเครดิตโบนัสตามสัดส่วน เครดิตโบนัสจะถูกหักออกเป้นสัดส่วนตามตารางข้างล่าง จนกว่าเครดิตดบนัสจะถูกหักออกจนหมด
 • จำนวนเงินที่ถูกถอน

  จำนวนของเครดิตที่ถูกหัก

  Tier 1 ≤ $ 250 30% ของยอดถอน
  Tier 2 > $250 10% ของยอดถอน
 • 4.3ตัวอย่าง การคำนวณเครดิตโบนัสสำหรับโปรโมชั่นนี้ ด้านล่าง:
  • (1) การรับเครดิตโบนัส
  • เราได้ทำการอธิบายรายละเอียดการรับเครดิตโบนัสใน 4 สถานการณ์ ดังตารางการคำนวณด้านล่าง
  • ยอดฝากรวม

   เครดิตโบนัส %

   เครดิตที่ได้รับ

   $1,000 ($250 x 30% + $750 x 10%) $150
  • (2) การหักเครดิตหลังจากการถอนเงิน
  • เราได้ทำการอธิบายการหักลบเครดิตในสถานการณ์ต่างๆ สถานการณ์ที่ 3 และ 4 ระบุสถานการณ์เมื่อมีกำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากเครดิต
  • เงินฝากรวม

   เครดิตที่ได้รับ

   จำนวนเงินที่ต้องการถอน

   จำนวนเครดิตที่จะถูกหักออก

   $1,500 $200 $750 $125
   ($250 x 30% + $500 x 10%)
 • 4.4เครดิตโบนัสสามารถนำมาใช้เป็นมาจิ้นในบัญชีเทรดของคุณ และมันไม่สามารถแปลงมาเป้น เงินสดหรือถอนได้
 • 4.5ครดิตโบนัสสามารถใช้กับบัญชีเทรด AETOS FX CFDs เท่านั้น; บัญชีเทรด AETOS Share CFDs จะไม่สามารถเข้าร่วมโบนัสได้.
 • 4.64.6เครดิตโบนัสจะหมดอายุหลังจาก 3 เดือนของวันหมดโปรโมชั่น (“วันหมดอายุ”). สังเกตุบัญชีเทรดของเท่าในวันใกล้หมดอายุของเครดิต เพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่การปิดออเดอร์อัตโนมัติเนื่องจากมาจิ้นไม่เพียงพอ
 • 4.7ยอดบาลานซ์ของบัญชีเทรดสามารถถอนได้และจะไม่นับรวมกับเทรดดิ้งเครดิต
 • 4.8การถอดถอนและการหมดอายุของเครดิตโบนัส อาจจะนำไปสู่มาจิ้นไม่เพียงพอที่จะรักษาโพซิชั่นไว้ได้ ลูกค้าจะต้องคอยเฝ้าระวังบัญชีเทรดของท่านเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาจิ้นเพียงพอที่จะรักษาออเดอร์และจัดการความเสี่ยงด้วยตัวเอง AETOS จะไม่รับผิดชอบความสูญเสียใดๆทั้งสิ้นที่มาจากโปรโมชั่น
 • 4.9สำหรับการฝากเงินเข้ามายังบัญชีเทรดเท่านั้นถึงจะนำมาพิจารณาเข้าร่วมโปรโมชั่น การโอนเงินภายในระหว่างบัญชี AETOS จะไม่ถูกนับรวมในการเข้าร่วมโปรโมชั่นเครดิตโบนัสนี้
 • 4.104.11เงินฝากสุทธิจะหักจากธนาคารที่เรียกเก็บและยอดติดลบ (ถ้ามี) และเฉพาะยอดเงินฝากสุทธิที่ AETOS ได้รับในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้นที่จะนำมาพิจารณาในการคำนวณเครดิตที่มอบให้
 • 4.11รายได้ของ IB จะไม่ถูกนำมาคำนวณเข้าร่วมโปรโมชั่นเครดิตโบนัส
 • 4.12เครดิตโบนัสจะไม่สามารถทำการโอน, ถอนเป็นเงินสด หรือแปลงเป็นของขวัญและบริการอื่นๆได้
 • 4.13โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้บัญชี PAMM

5. $ หมายถึง USD

6. ถ้าคุณมีบัญชีเทรดกับ AETOSมากกว่า 1 บัญชี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตดบนัสนี้ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น

7. รับเครดิตโบนัสต้องทำอย่างไร

 • ในสถานการณ์ที่คุณพอใจกับเงื่อนไขต่างๆในการเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับเครดิตโบนัส คุณสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่นโดย ส่งอีเมล์มาที่ [email protected] และ ใส่หัวข้ออีเมล์ “Deposit Credit 2022” และจะต้องทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนการฝากเงินครั้งแรก หากไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นดังกล่าวได้ เมื่อการลงทะเบียนสำเร็จ เครดิตโบนัสจะแสดงในบัญชีเทรดของท่านภายใน 2 วันทำการในแต่ละครั้งของการฝากเงินจนครบยอดเครดิตสูงสุดของโปรโมชั่นนี้ ($10,000)

8. โปรโมชั่นนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นๆของ AETOS ได้

 • สำหรับลุกค้าที่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นปัจจุบันของ AETOS รวมไปด้วย 1) AETOS เครดิตโบนัสต้อนรับสำหรับบัญชีทั่วไป (“โบนัสต้อนรับ”), 2) เครดิตโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่บัญชีขั้นสูง (“เครดิตโบนัสสำหรับบัญชีขั้นสูง”) และ 3) AETOS 30% เครดิตโบนัสโปรโมชั่น (“30% เครดิต”), ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น 1) คุณได้ทำการ เคลมโบนัสเป็นบาลานซ์จากโปรโมชั่น โบนัสต้อนรับ และ เครดิตโบนัสสำหรับบัญชีขั้นสูง หลังจากที่วอลลุ่มการเทรด และยอดเงินฝากถึงตามที่โบรเกอร์กำหนด; หรือ 2) คุณแจ้งต่อ AETOS ว่าคุณสูญเสียสิทธิ์ในการรับโบนัสต้อนรับ, โบนัสเงินฝากสำหรับบัญชีขั้นสูง และ เครดิตโบนัส 30% ซึ่งเราจะหักเทรดดิ้งเครดิตของโปรโมชั่นดังกล่าวก่อนที่เราจะทำการอนุมัติโปรโมชั่นเครดิตโบนัสนี้คุณสามารถแจ้งเข้ามาด้วยการติดต่อผู้ดูแลบัญชีเทรด หรือ ส่งอีเมล์มาที่ [email protected].

9. ความรับผิดชอบ

 • 9.1 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและไม่มีภัยต่อ AETOS (รวมไปถึง กรรมการผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ไม่ว่จะเป็นทางลายลักษณ์อักษร จากและต่อความรับผิดใด ๆ และทั้งหมด ค่าปรับ บทลงโทษ การกระทำ การตัดสิน ข้อตกลง การเรียกร้อง การเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บ การชดเชย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควรสำหรับทนายความ/ลูกค้า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื่นๆ และการเบิกจ่าย และค่าใช้จ่ายในการสอบสวนและดำเนินคดี) สำหรับหรือในส่วนที่ AETOS หรืออาจจะต้องรับผิดด้วยเหตุผลหรือเกี่ยวข้องหรือโดยบังเอิญกับการกระทำใด ๆ, ความผิดพลาดหรือการละเว้นและ/หรือการละเมิดการรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในที่นี้ ภายใต้ข้อกำหนดของโปรโมชั่นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอันเป็นผลจากหรือสัมพันธ์กัน การไม่ปฏิบัติตาม การกระทำ หรือการละเว้น ไม่ว่าจะประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่น
 • 9.2 ในขอบเขตการได้รับอนุญาตตามกฎหมายคุณมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้ง เพื่อขอคำสั่งห้ามหรือการขอความช่วยเหลืออื่นใดในการพิจารณาคดีหรือขั้นตอนอื่นใดในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ และคุณสละสิทธิ์ใด ๆ และทั้งหมดดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

10. เงื่อนไขทั่วไป

 • 10.1AETOS ขอสงวนสิทธิ์ในการเสริม และแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลง โดยชัดเจนเมื่อไหร่ก็ได้ AETOS จะแจ้งให้ทราบและส่งเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับใหม่ไปทางอีเมมล์ หรือแจ้งให้ทราบทางสื่อดิจิตอล คุณมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะมีผลทันทีเมื่อส่งออก
 • 10.2โดยการเลือกบริการและผลิตภัณฑ์ของ AETOS ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายของ AETOS
 • 10.3การเข้าร่วมในโปรโมชั่นหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ AETOS เสนอให้จะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มของเรา
 • 10.4คุณตกลงว่าโดยการเปิดใช้งานโปรโมชั่นนี้และรับเครดิตการซื้อขายที่คุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น และจะไม่ส่งข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทใดๆ ไปยัง AETOS เกี่ยวกับข้อกำหนดของโปรโมชั่นหรือมาตรการที่ดำเนินการโดย AETOS ตามข้อกำหนดเหล่านี้ .
 • 10.5AETOS อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือย้อนกลับรางวัล หากการชำระเงินเกิดขึ้นโดยผิดพลาด
 • 10.6ในกรณีที่ AETOS พิจารณาว่าการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้เป็นหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดข้อกำหนดโปรโมชั่นเหล่านี้ AETOS ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่นใดภายใต้เงื่อนไขโปรโมชั่น เพื่อปฏิเสธสิทธิ์ของคุณสำหรับโปรโมชั่นทันที ทันที AETOS สามารถดำเนินมาตรการดังกล่าวได้ในกรณีที่สงสัยว่ามีการใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิดรูปแบบใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายผ่านบัญชีส่วนบุคคลหรือหลายบัญชี
 • 10.7คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระภาษีใดๆ ที่อาจนำไปใช้กับการเข้าร่วมโปรโมชั่นของคุณ AETOS มีสิทธิ์แต่ไม่มีภาระผูกพันในการหักเงินและหัก ณ ที่จ่ายที่ AETOS เห็นว่าจำเป็นหรือพึงประสงค์ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประมวลกฎหมายภาษีอากรของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่บังคับใช้
 • 10.8AETOS อาจให้คำแปลของข้อกำหนดการส่งเสริมการขายตามดุลยพินิจของ AETOS แต่เพียงผู้เดียว ฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับจะเป็นฉบับที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพียงฉบับเดียวสำหรับ AETOS และ คุณ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับและฉบับแปลอื่นๆ ในความครอบครองของคุณ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับเป็นหลัก
 • 10.9หากโปรโมชั่นไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของ AETOS รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ปัญหาหรือความผิดปกติทางเทคนิค หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ถูกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญ AEOTS จะไม่มีความรับผิดต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับโปรโมชั่น
 • 10.10หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดโปรโมชั่นถูกมองว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลือทั้งหมดในที่นี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

Important note:

The information or advice (if any) provided in this website is of general nature only, and does not take into account client’s or your objectives, financial situation or needs. The client or you should, therefore, consider the appropriateness of the information or advice (if any), in light of your own objectives, financial situation or needs, before acting on the information or advice (if any). You are strongly recommended to seek independent financial advice before making any investment decisions.

Trading in AETOS’ products (e.g. Trading margin FX and CFDs products) carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. Investors or you do not have the ownership of the assets that underlie the derivatives, and it is possible to lose more than your initial investment. Clients or you have to read, consider & accept our Product Disclosure Statement (PDS), and Terms and Conditions and other legal documents which can be obtained on this website, and fully understand and accept the risks involved before deciding to acquire any of the financial products listed on this website. The Client or you agree to indemnify and hold AETOS harmless from and against any and all claims, losses, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable legal fees) arising out of this relationship.

AETOS Markets (V) Ltd, a wholly owned subsidiary of AETOS Capital Group, is registered, licensed and regulated with the Vanuatu Financial Services Commission in Vanuatu (License no. 700450). It carries on a financial services business in Vanuatu, limited to providing the financial services covered by the Vanuatu Financial Services Commision’s Financial Dealer license. Registered address of AETOS Markets (V) Ltd: Malapoa Estate, Port Vila, Vanuatu. Physical address in Australia : Level 15, 122 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060, Australia.

This website is owned and prepared by AETOS Markets (V) Ltd. It is composed and presented in accordance with Vanuatu laws and regulations. The products listed on this website are issued by AETOS Markets (V) Ltd.

This website is not intended to serve, or be used by residents from Australia, United States, United Kingdom, Singapore or any other country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to the respective local laws or regulations. Clients or you are required to check your respective country’s laws or regulations on the legality of trading our products before starting the relationship with us. AETOS or we will not be responsible for your compliance with your local laws or regulations. You are strongly recommended to seek independent legal advice before engagement.

เปิดบัญชีเทรดออนไลน์ เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนของคุณ

ประเทศจีน
บัญชีทดดลอง