โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่
โบนัสต้อนรับสูงถึง USD 50,000

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น:
เริ่มตั้งแต่ 22:00 GMT 31 มกราคม 2024 ถึง 20:59 GMT 30 เมษายน 2024

2. คุณสมบัติ:
โปรโมชั่นนี้มีให้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น # with AETOS Markets (V) Ltd (“AETOS”)

# ลูกค้าใหม่ของ AETOS หมายถึงลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายกับ AETOS ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น

3. บัญชีเทรดที่สามารถรับสิทธิ์ได้:
เมื่อลูกค้าที่สามารถรับสิทธ์ดังกล่าวได้ฝากเงินจำนวน 250USD หรือมากกว่านั้น (หรือในจำนวนเท่าๆในสกุลเงินหลักของบัญชีนั้นๆ) ภายในวันเดียวกัน ## ทันทีที่บัญชีเทรดได้รับการยืนยัน บัญชีเทรดจะเข้าเงื่อนไขเป็นบัญชีที่ได้รับสิทธิ์ และเจ้าของบัญชีเทรดจะเป็นเจ้าของบัญชีที่ได้รับสิทธิ์ดงกล่าว

4. รายละเอียดโปรโมชั่น:
AETOS กำหนดเกณฑ์การฝากเงิน 13 ระดับซึ่งสอดคล้องกับระดับโบนัสที่แลกได้ 13 ระดับและข้อกำหนดปริมาณการซื้อขาย โบนัสที่แลกได้สูงถึง USD 50,000 ในโปรโมชั่นนี้ เกณฑ์การฝากเงินและข้อกำหนดปริมาณการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ดังนี้

หลักเกณฑ์การฝากเงิน
(USD)

โบนัสที่แลกได้
(USD)

ปริมาณการซื้อขายใน 7 เดือน
(ต่อ ล็อท)

250-999.99

50

10

1,000-1,999.99

190

40

2,000-4,999.99

360

70

5,000-7,999.99

850

170

8,000-14,999.99

1,280

250

15,000-34,999.99

2,250

450

35,000-49,999.99

5,250

1,050

50,000-99,999.99

7,500

1,610

100,000-149,999.99

14,000

3,060

150,000-199,999.99

19,500

4,700

200,000 -299,999.99

24,000

5,800

300,000-499,999.99

33,000

8,000

500,000 and over

50,000

12,000

## วันตามปฏิทินหนึ่งวัน หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่ 21:00 GMT ของวันก่อนหน้าถึง 20:59 GMT ของวันปัจจุบัน (Daylight Saving Time) ตัวอย่างเช่น วันตามปฏิทินของ 19 กรกฎาคม 2022 คือเวลา 21:00 GMT, 18 กรกฎาคม 2022 ถึง 20:59 GMT เวลาฤดูหนาว 22:00 GMT ถึง 21:59 GMT

5. เกณฑ์การฝาก:

 • 1) ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ลูกค้าสามารถใช้วิธีการชำระเงินรูปแบบใดก็ได้ ที่มีในระบบ AETOS การโอนภายในจากบัญชีอื่น จะไม่ถูกนับในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
 • 2) เกณฑ์การฝากจะคำนวณเป็นจำนวนเงินฝากสุทธิในบัญชีที่มีสิทธิ์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น หากลูกค้าทำการถอนหรือโอนก่อนบรรลุปริมาณการซื้อขายที่ร้องขอโบนัสเครดิตจะถูกหักเป็นเปอร์เซ็นต์
 • ตัวอย่างที่ 1: ลูกค้า A ฝากเงิน USD 6,000 เหรียญสหรัฐ และจะได้รับเครดิต USD 850 เหรียญสหรัฐ (ระดับ USD 5,000-USD 7,999.99 เหรียญสหรัฐ) อย่างไรก็ตาม ถ้าเขาถอนเงิน USD 3,000 เหรียญสหรัฐ ก่อนที่เขาจะทำตามข้อกำหนดปริมาณการซื้อขาย 170 ล็อต เครดิตของเขาจะถูกปรับเป็น USD 360 เหรียญสหรัฐ (ระดับ USD 2,000- USD 4,999.99 เหรียญสหรัฐ) หากเขามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดปริมาณการซื้อขายใหม่ 70 ล็อต เขาสามารถส่งอีเมลไปที่ และสมัครรับโบนัสเงินสด

  ตัวอย่างที่ 2: ลูกค้า B ฝาก USD 6,000 เพื่อเปิดใช้งานบัญชีใหม่เพื่อรับเครดิต USD 850 (ระดับ USD 5,000-USD 7,999.99) จากนั้นเขาก็ฝากเงินอีก USD 3,000 เหรียญสหรัฐ และถอนออกอีก USD 3,000 เหรียญสหรัฐในไม่ช้า เครดิตโบนัสของเขาจะยังคงอยู่ที่ USD 850 ดอลลาร์สหรัฐ

 • 3) การฝากเงินโดยลูกค้าที่มีสิทธิ์เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การฝากของโปรโมชั่นนี้อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากกองทุนที่ชัดเจนที่ AETOS ได้รับเนื่องจากค่าคอมมิชชั่นของธนาคาร โบนัสที่แลกได้จะถูกคำนวณตามเงินทุนจริงที่ Aetos ได้รับ
 • 4) ผู้ถือบัญชีทดลองมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้โดยผ่านเกณฑ์การฝากเงินภายในระยะเวลาโปรโมชั่น

6. โบนัสที่แลกได้:
โบนัสจะถูกใส่เข้าไปในบัญชีของลูกค้าเป็นเครดิตการซื้อขายเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การฝากและสามารถแลกเป็นโบนัสเงินสดได้เมื่อบรรลุข้อกำหนดปริมาณการซื้อขายตามระดับที่สอดคล้องกัน

 • 1) โบนัสที่แลกได้จะถูกใส่เข้าไปในบัญชีที่มีสิทธิ์เป็นเครดิตการซื้อขายภายในสองวันทำการหลังการฝากเงิน
 • 2) โบนัสที่แลกได้จะสามารถแลกได้หากผู้ถือบัญชีที่มีสิทธิ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดปริมาณการซื้อขายที่เกี่ยวข้องภายใน 7 เดือนหลังจากวันที่เปิดใช้งานบัญชี เครดิตการค้าสามารถแลกเป็นโบนัสเงินสดหรือถอนได้
 • 3) ในทางกลับกันเครดิตการซื้อขายจะถูกยกเลิกหากผู้ถือบัญชีที่มีสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดปริมาณการซื้อขายภายใน 7 เดือนนับจากวันที่เปิดใช้งานบัญชี อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า AETOS บริษัท AETOS จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อวัดว่าบัญชีที่มีสิทธิ์ตรงตามเกณฑ์หรือข้อกำหนด เพื่อแลกรับโบนัสที่ดีที่สุดต่อไปหรือไม่
 • 4) หากลูกค้าทำการถอนหรือโอนภายในระหว่างช่วงโปรโมชั่น โบนัสที่แลกได้จะถูกยกเลิกหรือหักออก หากเงินฝากที่เหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์การฝากหรือตรงตามเกณฑ์การฝากระดับที่ต่ำกว่า
 • ตัวอย่างที่ 3:ลูกค้า C ฝาก USD 6,000 สำหรับการเปิดใช้งานบัญชีของเขา ในการรับเครดิต USD 850 ดอลลาร์สหรัฐ (ระดับ USD 5,000-USD 7,999.99 ดอลลาร์สหรัฐ) เขาต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดปริมาณการซื้อขาย 170 ล็อต อย่างไรก็ตาม ลูกค้าดำเนินการเสร็จสิ้นเพียง 71 ล็อต และเป็นไปตามมาตรฐานเครดิต USD 360 (ระดับ USD 2,000-USD 4,999.99 ดอลลาร์สหรัฐ) ดังนั้น เขาจะได้รับโบนัสเงินสด USD 360 และเครดิตที่เหลือจะถูกยกเลิกในเวลาเดียวกัน

 • 5) ลูกค้ายังสามารถเลือกที่จะส่งอีเมลไปที่ เพื่อแลกรับก่อนกำหนด หากบัญชีที่มีสิทธิ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่า ลูกค้าเลือกเองที่จะยอมรับจำนวนการแลกที่ต่ำกว่าเป็นโบนัสเงินสดและละทิ้งโบนัสที่สามารถแลกได้ที่เหลืออยู่
 • 6) โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอส่งเสริมการขายอื่นๆได้ก็ต่อเมื่อข้อเสนอส่งเสริมการขายที่สองไม่ใช่ข้อเสนอที่ให้เครดิต/โบนัส โปรโมชั่นประเภทเครดิต/โบนัสดังกล่าวจำกัดเพียงครั้งเดียวสำหรับผู้ถือบัญชีแต่ละราย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนที่คุณจะตัดสินใจเข้าร่วมโปรโมชั่น AETOS
 • 7) โบนัสจะถือเป็นข้อเสนอส่วนบุคคล ตามเงื่อนไขเฉพาะ และไม่สามารถโอนจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งได้

7. ข้อกำหนดปริมาณการซื้อขาย:

 • 1) ปริมาณการซื้อขายคำนวณตามการซื้อขายที่ปิด
 • 2) ข้อกำหนดปริมาณการซื้อขายกำหนดให้ผู้ถือบัญชีที่มีสิทธิ์ปฏิบัติตามภายในระยะเวลา 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดใช้งานบัญชี
 • 3) ข้อกำหนดปริมาณการซื้อขาย 13 ระดับสอดคล้องกับเกณฑ์การฝากเงินและโบนัสที่แลกได้แต่ละระดับ
 • 4) ปริมาณการซื้อขายคำนวณสำหรับบัญชีที่มีสิทธิ์เท่านั้น
 • 5) CFD ของหุ้นและ CFD ของ Cryptocurrency จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณปริมาณการซื้อขาย

8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 • 1) AETOS ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ AETOS คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์
 • 2) การเลือกบริการและผลิตภัณฑ์ของ AETOS ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด, เงื่อนไขและนโยบายของ AETOS
 • 3) การเข้าร่วมในโปรโมชั่นหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ AETOS นำเสนอนั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มของเรา
 • 4) โดยการเปิดใช้งานโปรโมชั่นนี้และรับโบนัสที่แลกได้ ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้าได้อ่าน, ทำความเข้าใจ และตกลงอย่างเต็มที่ต่อเงื่อนไขของโปรโมชั่น และจะไม่ส่งข้อเรียกร้อง/ข้อโต้แย้งใดๆ ไปยัง AETOS เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้โบนัสหรือมาตรการที่ดำเนินการโดย AETOS ตามข้อกำหนดเหล่านี้
 • 5) บัญชีเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ต่อผู้ถือบัญชีที่มีสิทธิ์ โดยเป็นไปตามเกณฑ์การฝากเงิน
 • 6) โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • 7) AETOS สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมใดๆ ที่ตั้งใจจะยุ่งเกี่ยวกับหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น
 • 8) เพื่อป้องกันการใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด AETOS ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีการเตือนเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจ: ปฏิเสธที่จะให้เครดิตโบนัสหรือหักเงินโบนัส มาตรการดังกล่าวสามารถดำเนินการโดย AETOS ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นบุคคลเดียวกันในการรับโบนัสจากบัญชีที่พึ่งพาซึ่งกันและกันหลายบัญชี
 • 9) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะในบางภูมิภาค โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา: เพื่อสอบถามว่าโปรโมชั่นนี้มีให้บริการในประเทศของคุณหรือไม่
 • 10) AETOS ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายของโปรโมชั่นนี้
Important note:

The information or advice (if any) provided in this website is of general nature only, and does not take into account client’s or your objectives, financial situation or needs. The client or you should, therefore, consider the appropriateness of the information or advice (if any), in light of your own objectives, financial situation or needs, before acting on the information or advice (if any). You are strongly recommended to seek independent financial advice before making any investment decisions.

Trading in AETOS’ products (e.g. Trading margin FX and CFDs products) carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. Investors or you do not have the ownership of the assets that underlie the derivatives, and it is possible to lose more than your initial investment. Clients or you have to read, consider & accept our Product Disclosure Statement (PDS), and Terms and Conditions and other legal documents which can be obtained on this website, and fully understand and accept the risks involved before deciding to acquire any of the financial products listed on this website. The Client or you agree to indemnify and hold AETOS harmless from and against any and all claims, losses, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable legal fees) arising out of this relationship.

AETOS Markets (V) Ltd, a wholly owned subsidiary of AETOS Capital Group, is registered, licensed and regulated with the Vanuatu Financial Services Commission in Vanuatu (License no. 700450). It carries on a financial services business in Vanuatu, limited to providing the financial services covered by the Vanuatu Financial Services Commision’s Financial Dealer license. Registered address of AETOS Markets (V) Ltd: Malapoa Estate, Port Vila, Vanuatu. Physical address in Australia : Level 15, 122 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060, Australia.

This website is owned and prepared by AETOS Markets (V) Ltd. It is composed and presented in accordance with Vanuatu laws and regulations. The products listed on this website are issued by AETOS Markets (V) Ltd.

This website is not intended to serve, or be used by residents from Australia, United States, United Kingdom, Singapore or any other country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to the respective local laws or regulations. Clients or you are required to check your respective country’s laws or regulations on the legality of trading our products before starting the relationship with us. AETOS or we will not be responsible for your compliance with your local laws or regulations. You are strongly recommended to seek independent legal advice before engagement.

เปิดบัญชีเทรดออนไลน์ เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนของคุณ

ประเทศจีน
บัญชีทดดลอง