Chương trình Bonus dành cho Tài khoản nâng cao Điều khoản & Điều kiện

1. Thời gian áp dụng chương trình: từ 22:00 GMT, ngày 30/4/2022 đến 21:59 GMT, ngày 31/5/2022.

2. Điều kiện tham gia chương trình: Chương trình Bonus dành cho Tài khoản nâng cao chỉ áp dụng cho khách hàng đăng ký mới, được chấp thuận và đáp ứng các tiêu chí nạp tiền trong thời gian áp dụng chương trình. Những khách hàng hiện đang nắm giữ hoặc đã từng nắm giữ Tài khoản Nâng cao với AETOS Markets trong thời gian 12 tháng vừa qua sẽ không đủ điều kiện cho chương trình khuyến mãi này.

3. Điều kiện đối với chủ tài khoản: Khi Khách hàng Hợp lệ nạp từ 500 USD trở lên (hoặc số tiền tương đương của đồng tiền sử dụng tại quốc gia của bạn) trong vòng 01 ngày làm việc ## tính từ lúc Tài khoản Nâng cao Mới của khách hàng được duyệt, tài khoản đó sẽ đáp ứng các tiêu chí nạp tiền để trở thành một Tài khoản tham gia hợp lệ. Khách hàng có Tài khoản tham gia hợp lệ mới có thể được nhận thưởng.

4. Chi tiết Khuyến mãi: AETOS đặt ra 11 cấp độ Tiêu chí tiền gửi tương ứng với 11 cấp độ Tiền thưởng và khối lượng giao dịch. Phần thưởng quy đổi lên đến 20.000 USD trong chương trình khuyến mãi này. Các tiêu chí ký quỹ và yêu cầu khối lượng giao dịch tương ứng được đặt ra như sau:

## 01 ngày làm việc được tính bằng 01 ngày làm việc của các ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh (bao gồm cả các giao dịch bằng Ngoại hối) tại Úc và các quốc gia sở tại của các Đơn vị tiền tệ có liên quan.

Tiêu chí tiền gửi
(USD)

NHẬN THƯỞNG
(USD)

Yêu cầu về khối lượng giao dịch
(số lot tiêu chuẩn)

500-999.99

50

9

1,000-1,999.99

130

24

2,000-4,999.99

250

48

5,000-7,999.99

600

120

8,000-14,999.99

1,000

192

15,000-34,999.99

1,800

360

35,000-49,999.99

4,200

840

50,000-99,999.99

5,600

1,200

100,000-149,999.99

11,000

2,400

150,000-199,999.99

15,000

3,600

200,000 and over

20,000

4,800

5. Tiêu chí tiền gửi

 • 1)Chỉ các khoản tiền nạp từ các nguồn bên ngoài mới được xem xét. Chuyển khoản nội bộ từ bất kỳ tài khoản nào khác của Khách hàng hiện hữu để tham gia chương trình khuyến mãi này đều không được tính là hợp lệ.
 • 2)Tiêu chí Tiền gửi sẽ được tính là Số tiền Gửi ròng của Tài khoản Hợp lệ trong thời gian khuyến mãi.
 • 3)Các khoản tiền gửi của Khách hàng Đủ điều kiện để đáp ứng các tiêu chí gửi tiền của chương trình khuyến mãi này có thể bị chênh lệch nhỏ so với số tiền thực tế AETOS nhận được do phí giao dịch ngân hàng. Do đó, phần thưởng quy đổi sẽ được tính theo số tiền thực tế mà AETOS nhận được.
 • 4)Khách hàng là Chủ tài khoản dùng thử (Demo) có thể đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này bằng cách đáp ứng các tiêu chí tiền gửi áp dụng trong thời gian khuyến mãi.

6. NHẬN THƯỞNG: Tiền thưởng sẽ được gửi vào tài khoản của bạn dưới dạng Tín dụng giao dịch khi đáp ứng các tiêu chí tiền gửi và có thể được đổi thành TIỀN THƯỞNG khi đạt được mức yêu cầu khối lượng giao dịch tương ứng.

 • 1) Tiền thưởng có thể quy đổi của Tài khoản Nâng cao sẽ được chuyển vào tài khoản hợp lệ dưới dạng tín dụng giao dịch trong vòng 02 ngày làm việc sau ngày đáp ứng tiêu chí tiền gửi.
 • 2) Tiền thưởng dành cho Tài khoản Nâng cao sẽ được nhận nếu Chủ Tài khoản Đủ điều kiện và đáp ứng đủ các yêu cầu về khối lượng giao dịch tương ứng trong vòng 07 tháng sau ngày phê duyệt tài khoản. Các khoản tín dụng giao dịch có thể được quy đổi thành thưởng tiền mặt và có thể rút được.
 • 3) Ngược lại, các khoản tín dụng giao dịch sẽ bị hủy nếu Chủ Tài khoản Hợp lệ không đáp ứng đủ các yêu cầu về khối lượng giao dịch trong vòng 07 tháng kể từ ngày tài khoản được phê duyệt. Tuy nhiên, để bảo vệ lợi ích tốt nhất của Khách hàng, AETOS sẽ thực hiện các bước hợp lý để đo lường, nếu Tài khoản đủ điều kiện đáp ứng bất kỳ mức tiêu chí hoặc yêu cầu nào thấp hơn sẽ được quy đổi phần thưởng theo cấp bậc tương ứng tốt nhất.
 • 4) Nếu Chủ Tài khoản Hợp lệ thực hiện rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ trong thời gian khuyến mãi và tiền thưởng sẽ bị hủy hoặc khấu trừ nếu khoản tiền gửi còn lại KHÔNG THỂ đáp ứng Tiêu chí tiền gửi hoặc đáp ứng mức thấp hơn của Tiêu chí tiền gửi.
 • 5) Chủ Tài khoản Hợp lệ cũng có thể chọn thực hiện quy đổi thành tiền thưởng sớm nếu Chủ Tài khoản đó đã đáp ứng đủ các yêu cầu về khối lượng giao dịch vượt mức yêu cầu đề ra. Và các Chủ Tài khoản này cũng được quyền chọn chấp nhận số tiền quy đổi thấp hơn dưới dạng TIỀN THƯỞNG LÀ TIỀN MẶT, và bỏ phần còn lại thay vì tiếp tục đáp ứng đủ điều kiện ở mức cao hơn.
 • 6) Mỗi khách hàng chỉ được tham gia 01 chương trình thưởng hoặc chương trình khuyến mãi trong cùng một thời gian.
 • 7) Tiền thưởng được coi là một ưu đãi cá nhân, dựa trên các điều khoản cụ thể và không được chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác.

7. Yêu cầu về khối lượng giao dịch

 • 1) Khối lượng giao dịch được tính khi giao dịch đã được đóng lại.
 • 2) Về khối lượng giao dịch, yêu cầu Chủ Tài khoản hợp lệ phải đáp ứng trong vòng 07 tháng kể từ Ngày Tài khoản được Phê duyệt.
 • 3) Có 11 mức Khối lượng giao dịch sẽ tương ứng với mỗi mức Tiêu chí tiền gửi và Tiền thưởng có thể quy đổi.
 • 4) Khối lượng giao dịch chỉ được tính cho Tài khoản Đủ điều kiện.
 • 5) Khối lượng giao dịch các sản phẩm CFD cổ phiếu và CFD Tiền điện tử sẽ không được tính vào chương trình này.

8.Điều khoản và Điều kiện Chung

 • 1) AETOS có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi sẽ được đăng và có sẵn trên trang web AETOS. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại các Điều khoản và Điều kiện. Các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng.
 • 2) Bằng việc lựa chọn các dịch vụ và sản phẩm của AETOS cung cấp, bạn được xem như đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản, Điều kiện và Chính sách của AETOS.
 • 3) Việc tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc lợi ích nào do AETOS cung cấp phải tuân theo các Điều khoản & Điều kiện đầy đủ của chúng tôi.
 • 4) Bằng cách kích hoạt chương trình khuyến mãi này và nhận tiền thưởng quy đổi, Khách hàng xác nhận rằng, khách hàng đã đọc, hiểu và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản của chương trình khuyến mãi và sẽ không gửi bất kỳ khiếu nại / tranh chấp nào tới AETOS về các điều khoản sử dụng tiền thưởng hoặc các biện pháp do AETOS thực hiện phù hợp với các điều khoản này.
 • 5) Mỗi chủ tài khoản hợp lệ chỉ được dùng 01 tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi này, bằng cách đáp ứng các tiêu chí tiền gửi đã nêu trên.
 • 6) Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho khách hàng cá nhân.
 • 7) AETOS có quyền loại bất kỳ người tham gia nào có ý định giả mạo hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi.
 • 8) Để ngăn chặn việc lạm dụng chương trình khuyến mãi, AETOS có quyền quyết định bất cứ lúc nào và không cần cảnh báo trước việc từ chối ghi thưởng hoặc khấu trừ tiền thưởng. Các biện pháp như vậy cũng sẽ được AETOS áp dụng trong trường hợp nghi ngờ người đó là người nhận tiền thưởng từ các Tài khoản phụ thuộc lẫn nhau.
 • 9) Để biết thêm thông tin về các khu vực áp dụng của chương trình khuyến mãi, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.
Lưu ý quan trọng:

Thông tin trong trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và không tính đến mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của riêng bạn. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Giao dịch FX có ký quỹ và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất nhiều hơn so với số tiền đầu tư ban đầu. Bạn vui lòng đọc Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm (PDS), và Điều khoản và Điều kiện đính kèm trên trang web này, đồng thời hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan trước khi quyết định mua bất kỳ sản phẩm tài chính nào được liệt kê trên trang web này.

AETOS Markets (V) Ltd được thành lập tại Vanuatu với tư cách là một công ty con hoạt động trong AETOS Capital Group Holding Ltd(VFSC No. 700450).

Thông tin không nhằm mục đích phục vụ hoặc sử dụng bởi cư dân từ Úc, Mỹ, Anh, Singapore hoặc bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào khác, nơi việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.

Mở một tài khoản thực để bắt đầu quá trình đầu tư của bạn

China
Tài khoản thực